“ДЖИ ДИ ЕН – ГАЛАКСИ ДИДЖИТЪЛ НЕТУОРК” ООД (GDN) – компанията, която доставя Вашата кабелна телевизия “Вега” - без промяна в условията с предишния доставчик, “Вайтъл – И” ЕООД, но при по- високо качество и още по- близо до Вас! На http://www.gdn.bg – вижте детайлите!